Nowości:

Psychoterapeuta lublin

Pomoc psychologa w nurcie terapii systemowej
Pomoc psychoterapeutyczna w myśl terapii systemowej proponowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Pacjenci pojawiający się w gabinecie pracującej w Lublinie psycholog najpierw mogą skorzystać z diagnozy psychologicznej, obejmującej: zdiagnozowanie sprawności intelektualnej, diagnostyki osobowości lub diagnostykę zaburzeń. Jest to zależne od tego, czego dotyczy określony przypadek. Wszystkie diagnozy wykonywane są zarówno dla najmłodszych, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Jeżeli klient życzy sobie, to diagnoza może być zaprezentowana w formie pisemnej, dla dalszych konsultacji lub, dla potrzeb określonej instytucji. Pomoc taka jak psychoterapeuta lublin zrealizowana jest na podstawie indywidualnego podejścia. W czasie psychoterapii klienci mogą dookreślić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany oczekują w życiu oraz jak mogą to podczas terapii uzyskać. Psychoterapia może być skierowana do jednego pacjenta, do pary albo do rodziny.

Teksty: