Nowości:

Psycholog Legnica

Niejednokrotnie słyszymy o różnych zakłóceniach rozwoju człowieka. Niemniej jednak nie każdy wie, z czego zazwyczaj biorą się zakłócenia psychologiczne, są one zwykle spowodowane przez wolne, lub też szybkie tempo rozwoju. W dyscyplinie zakłóceń psychologicznych stwierdzić jesteśmy w stanie dwie kategorie, pomiędzy innymi są to zaburzenia parcjalne, rozróżnia się ją w momencie, kiedy jedna strefa nie działa dobrze, a reszta stref działa poprawnie, przykładem może być nieprawidłowe funkcjonowanie pamięci, lecz inna strefa jak mowa, myślenie czy wyobraźnia funkcjonują odpowiednio – potwierdza to Psycholog Legnica. Drugą taką kategorią są generalne zaburzenia, tutaj mamy całki inny rodzaj zaburzeń, bo strefa psychiczna jak oraz fizyczna człowieka, funkcjonują nieprawidłowo. Także w zaburzeniach możemy odróżnić kilka rodzajów, a są nimi zaburzenie zachowania, zwykle pojawia się w wieku dziecięcym jak i młodzieńczym, pojawia się też rodzaj nadpobudliwości ruchowej, czy też różnego rodzaju tiki, też jesteśmy w stanie spotkać się z zahamowaniem psychoruchowym.

Teksty: